DR. H. C. – Čestný doktorát

 

 

 

 

 

 

 

 

Začněte používat čestný doktorát Dr. h. c. za Vaším jménem!

Čestný titul získáte pouze jmenováním, nemusíte studovat, abyste ho mohli získat.

„Doctor honoris causa“ (čestný doktor, zkratka dr. h. c. uváděná za jménem) je čestný akademický titul, který je udělován bez studia a skládání zkoušek. Často titul uděluje akademická instituce (nejčastěji univerzita či jiná vysoká škola), kterou příslušný kandidát nestudoval ani na ní jinak nepůsobil. Udělením titulu se oceňují významné zásluhy určité osobnosti v určitém oboru vědy či umění, zásluhy o mír, určitý stát, rozvoj vztahů mezi státy, na poli ochrany lidských práv apod. Udělení titulu může být provedeno slavnostním obřadem – promocí. Titul bývá často udělen při příležitosti návštěvy instituce danou osobností.

Čestný doktorát se nekupuje, ale můžete ho získat za poskytnutí finančního příspěvku (finančního daru instituci) ve výši 10.000 Kč.

Za poskytnutí finančního příspěvku, získáte:

  • Doživotní propůjčení titulu Dr. h. c.
  • Veškeré dokumenty potvrzující Vaše jmenování Dr. h. c. – doktorem honoris causa.
  • Diplom v angličtině.c
  • Průvodní informační materiály o tom jak Váš nový čestný titul používat v českém jazyce.
  • Poštovné zdarma.
  • Rychlá dodávka leteckou poštou z USA a následné přeposlání expediční firmou na vaši adresu.
  • Diplom můžete také darovat. Diplom bude vydán na jméno obdarovaného, ale zaslán na Vaši adresu.
  • Doručení po obdržení Vaši objednávky a uhrazení finančního příspěvku na Vaši adresu do 30 dnů.

Obory ve kterých můžete získat čestný akademický titul:
Ekonomické poradenství
Právnické poradenství
Motivační poradenství
Alternativní medicína
Motivační psychologie
Aromaterapie
Politologie
Církevní management
Múzická umění

Do objednávky uveďte:
Jméno a příjmení (bude uvedené na diplomu)
Datum narození (bude uvedené na diplomu)
Požadovaný obor (bude uvedené na diplomu)
Váš email pro objednávku
Doručovací adresa

Máte o studium zájem? Kontaktujte nás.