LL.M – Obchodní právo

 

 

 

 

 

 

 

 

Studium LL.M

(Master of Laws)

Titul LL.M je celosvětově uznávaným profesním titulem v oblasti práva.
LL.M je zkratka latinského Legum Magister, což znamená v angličtině Master of Laws, v češtině pak magistr práva. Titul LL.M se píše stejně jako ostatní angloamerické tituly za jménem.

Komu je studium určeno:

Profesní vzdělávací programy LL.M se zaměřují na rozvoj manažerských dovedností, praktických zkušeností a specializují se na prohloubení znalostí v oblasti práva. Jsou určeny zejména pro manažery, členy managementu společností nebo úřadů, pro podnikatele, zaměstnance státní správy a samosprávy, pracovníky neziskových organizací a pro všechny, kteří s právem pracují a chtějí profesně a kariérně růst a zvyšovat svou hodnotu na trhu práce. Lektory jsou úspěšní právníci, manažeři a odborníci, kteří Vám předají své praktické zkušenosti z reálných situací.

Studijní programy LL.M jsou určeny zejména pro uchazeče s vysokoškolským vzděláním, alespoň s bakalářským titulem. Pokud však zájemce o studium prokáže dostatečnou manažerskou praxi, může být institutem udělena výjimka a může být přijat bez vysokoškolského vzdělání.

Nabízené studijní programy LL.M:

V současné době pro Vás studijní programy připravujeme, v průběhu dubna 2016 budou prezentovány.


Studium LL.M je možné uplatnit v základu daně z příjmu jako výdaje na odborný rozvoj.
Současně se pro zaměstnance jedná o příjem, který je dle zákona o daních z příjmů osvobozen v případě, že studium souvisí s podnikáním zaměstnavatele. Uhrazené DPH Finanční úřad vrací zpět zaměstnavateli.

Máte o studium zájem? Kontaktujte nás.