MBA – Manažerské

mbatitul

Studium MBA

(Master of Business Administration)

  • MBA je cesta k řízení Vašeho úspěchu
  • Hledáte cestu ke kvalitním pracovním příležitostem?
  • Chcete se profesně i osobnostně rozvíjet?
  • Potřebujete se prosadit v mezinárodní konkurenci?
  • MBA je cesta k vyšším životním standardům

Titul MBA (Master of Business Administration) je celosvětově uznávaným standardem celoživotního vzdělávání. V manažerské praxi je titul MBA (psaný za jménem) globálně uznáván.

Profesní vzdělávací programy MBA (Master of Business Administration) se zaměřují na rozvoj manažerských dovedností a praktických zkušeností. Jsou určeny zejména pro manažery, členy managementu společností nebo úřadů, pro podnikatele, zaměstnance státní správy a samosprávy, pracovníky neziskových organizací a pro všechny, kdo chtějí profesně a kariérně růst a zvyšovat svou hodnotu na trhu práce. Lektory jsou úspěšní manažeři a odborníci, kteří Vám předají své praktické zkušenosti z reálných situací.

Titul MBA je vstupenkou a mnohdy také podmínkou k dosažení vyšších manažerských pozic. Studium ve vzdělávacích programech MBA je určeno všem, kteří chtějí udržet krok s nejnovějšími trendy v oboru a chtějí zvyšováním svého osobního potenciálu dosáhnout dalšího kariérního postupu, lukrativnější pracovní pozice či uplatnění v některé z významných mezinárodních společností.

Studijní programy MBA jsou určeny zejména pro uchazeče s vysokoškolským vzděláním, alespoň s bakalářským titulem. Pokud však zájemce o studium prokáže dostatečnou manažerskou praxi, může být institutem udělena výjimka a může být přijat bez vysokoškolského vzdělání.

Nabízené studijní programy MBA:
Crisis management – Krizový management
Security management – Bezpečnostní management
Executive management – Výkonný management

Přihláška bez poplatku.

Cena celého studia po slevě 45% jen 58.400 Kč.

Prvních 10 studentů získá ZDARMA čestný titul Dr. h . c. (Doctor honoris causa) psaný za jménem v hodnotě 10.000 Kč.

Možnost rozložení financování studia až na 6 splátek.

Délka studia 1 rok / 2 semestry, studium v ČJ, AJ a RJ.

Moderní formu studia kombinující e-learning a konzultace.v

Získejte ZDARMA tablet a soutěžte o wellness pobyt pro dva, nebo romantický pobyt na zámku.

Studium MBA je možné uplatnit v základu daně z příjmu jako výdaje na odborný rozvoj.
Současně se pro zaměstnance jedná o příjem, který je dle zákona o daních z příjmů osvobozen v případě, že studium souvisí s podnikáním zaměstnavatele. Uhrazené DPH Finanční úřad vrací zpět zaměstnavateli.

Máte o studium zájem? Kontaktujte nás.