ZKOUŠKY ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI

International Education Institute of Prague s.r.o. zajišťuje provádění zkoušek u následujících profesních kvalifikací.

Zkoušky z profesní kvalifikace:
Strážný (kód: 68-008-E)
Detektiv koncipient (kód: 68-009-M)
Psovod bezpečnostní služby (kód 68-001-H)

Termíny zkoušek odborné způsobilosti na měsíc březen 2016:

Profesní kvalifikace: Strážný

2.3.2016 od 12.00 h. Praha 9 – Hloubětín, Poděbradská 88/55

23.3.2016 od 12.30 h. Praha 4 – Chodov, Holušická 3

30.3.2016 od 12.00 h. Praha 9 – Hloubětín, Poděbradská 88/55

Profesní kvalifikace: Detektiv koncipient

2.3.2016 od 12.00 h. Praha 9 – Hloubětín, Poděbradská 88/55

30.3.2016 od 12.00 h. Praha 9 – Hloubětín, Poděbradská 88/55

Profesní kvalifikace: Psovod bezpečnostní služby

Termíny zkoušek PK Psovod bezpečnostní služby se stanovuje na základě dohody.

Termíny zkoušek odborné způsobilosti na měsíc duben 2016:

Profesní kvalifikace: Strážný

Termíny zkoušek se připravují.

Profesní kvalifikace: Detektiv koncipient

Termíny zkoušek se připravují.

Profesní kvalifikace: Psovod bezpečnostní služby

Termíny zkoušek PK Psovod bezpečnostní služby se stanovuje na základě dohody.

Živnostenský zákon v návaznosti na další související předpisy zásadně upravil podmínky pro získávání a provozování koncesovaných živností „Ostraha majetku a osob“ a „Služby soukromých detektivů“. Pro tato povolání jsou stanovena pravidla prokazování odborné způsobilosti podnikatelů i jejich zaměstnanců.

Podle současné právní úpravy musí všichni pracovníci v oboru „ostraha majetku a osob“ a „služby soukromých detektivů“ zařazení do výkonu služby a držitelé koncesních listin splňovat požadavky odborné způsobilosti. Pro většinu pracovníků to znamená vykonání zkoušky odborné způsobilosti pro PK Strážný, PK Detektiv koncipient.

International Education Institute of Prague s.r.o. nabízí možnost uspořádání zkoušky odborné způsobilosti pro výkon činností „Ostraha majetku a osob“ a „Služby soukromých detektivů“. Úspěšně zakončenými zkouškami bude splněna litera živnostenského zákona. Po úspěšném složení zkoušky obdrží účastník Osvědčení o získání profesní kvalifikace.

Cena zkoušky v roce 2016:

  • 1.200 Kč PK Strážný
  • 1.600 Kč PK Detektiv koncipient
  • 4.000 Kč PK Psovod bezpečnostní služby

V případě vyššího počtu osob může být poskytnuta množstevní sleva.

Zkoušky a kurzy organizujeme po celé ČR.

Po dohodě je možné zajistit přípravu a zkoušku v jakémkoliv místě, např. u zákazníka.

Pro přípravu k vykonání zkoušky k prokázání odborné způsobilosti v rozsahu profesní kvalifikace strážný, detektiv koncipient, nebo Psovod bezpečnostní služby, je nutné se připravit v rozsahu hodnotících kritérií uvedených v hodnotícím standardu dané profesní kvalifikace. Hodnotící standard je dostupný na internetové adrese:

www.narodni-kvalifikace.cz

Přípravné kurzy ke zkouškám:

Přípravný kurz ke zkoušce z PK strážný v délce 4 hodin před zkouškou 1.600 Kč/osoba.

2.3.2016 od 8.00 h. Praha 9 – Hloubětín, Poděbradská 88/55

23.3.2016 od 8.00 h. Praha 4 – Chodov, Holušická 3

30.3.2016 od 8.00 h. Praha 9 – Hloubětín, Poděbradská 88/55

Přípravný kurz ke zkoušce z PK detektiv koncipient v délce 8 hodin 3.200 Kč/osoba.

Přípravný kurz PK Detektiv koncipient a PK Psovod bezpečnostní služby se stanovuje individuálně na základě dohody.