man_sh

Co je titul MBA?

Titul MBA je zkratka prestižního označení “Master of Business Administration.”

Je to vysokoškolský postgraduální studijní program, zaměřený na získání znalostí v oboru managementu.

MBA studiu se přijímají uchazeči s minimálně bakalářským vysokoškolským vzděláním. Titul MBA je v manažerské praxi globálně uznáván.

Dnešním trendem není samotné získání vysokoškolského titulu a několikaleté studium na univerzitě. Školství a vzdělávání zaznamenává dynamický rozvoj a určité profese mají dokonce povinnost celoživotního vzdělávání a profesního růstu. V mnoha případech však převládá potřeba osobního rozvoje, zvýšení kvalifikace a odbornosti. Právě pro zdokonalení profesních dovedností, pro osobní rozvoj a zvýšení kvalifikace bude vaším dalším významným krokem, profesní studijní program MBA.

Uspět v mezinárodní konkurenci vyžaduje soustavnou a cílevědomou práci, rozvoj schopností, znalostí a dovedností, analytický přístup a kritické myšlení. Pouze další vzdělávání a profesní rozvojvám poskytne příležitost dosáhnout stanoveného cíle. Studium MBA je určeno pro vrcholové manažery a úspěšné podnikatele a má uplatnění v různých sférách soukromého i veřejného sektoru. Z výzkumů vyplývá, že lidé s titulem MBA mají vyšší platy a pozitivně nastartovaný kariérní růst.

Ať už jste manažer firmy s dlouholetou praxí, úspěšný podnikatel nebo primář oddělení v nemocnici, nároky na tuto funkci jsou vysoké a schopnost vlastní iniciativy je nutností.

Studium MBA pro vás bude nejen osobní výzvou, ale rovněž jakýmsi závěrečným testem svého profesního rozvoje, ověřením vašich dovedností a zkušeností, strategického myšlení a manažerských schopností. Kromě nabytí titulu vedle vašeho jména získáte nové kontakty, další pevné vazby a nadstandardní zkušenosti, které rovněž významně přispějí k upevnění vaší manažerské pozice.

Přijďte si k nám pro titul MBA!