Cute business woman with colleagues in discussion at the background

Uznání titulu MBA v České republice

V České repubice je titul MBA jakožto zahraniční titul považován za profesní (manažerský), nikoliv akademický titul dle zákona ČR.

Z pohledu české legislativy tedy spadá do tzv. celoživotní vzdělávání. Na druhé straně, pokud někdo působí v zahraniční firmě nebo firmě se zahraniční účastí v ČR, titul MBA je zde zpravidla více oceňován, než klasický VŠ titul z ČR.

Dalo by se tedy říct, že titul MBA má velký význam především u podnikatelských aktivit, kdy majitel titulu MBA má určitě větší výhodu oproti nižším titulům běžně získávaným po úspěšném absolvování nastavbových studií. Je však třeba si dát při výběru vhodného institutu či školy pozor na kvalitu získaného titulu.

Přijďte si pro titul MBA k nám!